Yhteystiedot

www.adoptioperheet.fi

Linkit

Yhteistyökumppaneitamme ja hyödyllistä tietoa

Uusi 1.7.2012 voimaan tullut adoptiolaki 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120022

Valviran adoptiolautakunta

http://www.valvira.fi/luvat/adoptio/adoptiolautakunta

Adopterade Finland rf    www.adopterad.fi

http://www.adopterad.fi/soknyckeln-etsintaavain/

Adoptioperheet ry    www.adoptioperheet.fi

Interpedia ry    www.interpedia.fi

Pelastakaa Lapset ry    www.pelastakaalapset.fi

Pelastakaa lapset ry:n    jälkipalvelu 

VIA rf, Vuxna Internationellt Adopterade i Finland r.f 

http://via-finland.webbhuset.fi/start/

Yhteiset lapsemme ry Adoptiokuraattori

http://www.yhteisetlapsemme.fi/toiminta/kansainvalinen-adoptio/adoptiokuraattori/

 Pro gradu- tutkimus:

https://www.kyselynetti.com/s/Adoptiokuraattori-Adoptionsku…

 

Adoptionscentrum (Ruotsi)    www.adoptionscentrum.se

British Association for Adoption and Fostering (Iso-Britannia) www.baaf.org.uk

 

Verrier Nancy, amerikkalainen adoptoitujen parissa työskentelevä psykoterapeutti    www.primalwound.com